เลเซอร์หน้าใส คือ อะไร

เลเซอร์หน้าใส

เลเซอร์หน้าใส คือ อะไร

เลเซอร์หน้า” หรือ `”เลเซอร์ผิวหนัง” หรือ “เลเซอร์หน้าใส” คือ เลเซอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้กับผิวหนังของคนไข้เพื่อทำให้ผิวดูสดใส กลไกอาจเกิดจากการลดรอยด่างดำ การกรุ้นให้สร้างเส้นใยตางๆทำให้ผิวดูเต็มอิ่มสดใส

ในระยะแรกเป็นการนำแสงรวมกับสารกระตุ้นปฏิกิริยาของเซลในการตอบสนองมาใช้เพื่อการรักษาพยาธิสภาพของผิวหนังบางอย่าง ต่อมามีการค้นคว้าวิจัยมากขึ้น และพบว่า การใช้กลุ่มแสงหรือเลเซอร์สามารถใช้ในการดูแลผิวพรรณที่เสื่อมสภาพจากวัยได้ด้วย ปัจจุบันจึงมีการใช้เลเซอร์หลากหลายชนิดอย่างแพร่หลายใช้ฟื้นฟูสภาพผิวที่เสื่อมจากวัยค่ะ

ที่มาของเลเซอร์

     ในทางการแพทย์ มีการรักษาแบบโฟโตไดนามิค หรือ Photodynamic therapy (PDT) คือการใช้แสง และสารเร่งปฏิกิริยาของแสงเพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งมีผลจำเพราะเจาะจงกับชนิดของเซลบางประเภท

     ในทางคลินิกมีการรักษาด้วยวิธีนี้ ในสภาวะก่อนเมร็ง(precancerous lesions) หรือ เมร็งของผิวหนังบางชนิด เช่น ผื่นแอกทินิกเคอราโทซิส (actinic keratoses) , เมร็งผิวหนังโบเวน (Bowen’s disease), เมร็งผิวหนังเบซอลเซล (basal cell carcinoma) เป็นต้น

     โดยสรุปคือเป็นการนำแสงมาใช้ร่วมกับตัวกระตุ้นให้เซลเป้าหมายตอบสนองกับแสงนั้นมากกว่าเซลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง

     คำว่าเลเซอร์นั้น ชื่อที่ย่อมาจาก Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation (LASER) ในชื่อนั้น มีสองคำ ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของเลเซอร์ คือ

Light Amplification หรือ การเพิ่มปริมาณของคลื่นแสง และ
Stimulated Emission การกระตุ้นให้มีการปล่อยคลื่อนแสงในช่วงความถี่เดียวกัน ออกมาพร้อมๆกัน

     ดังนั้น คลื่นลำแสงที่ปล่อยออกมานั้น จะมีปริมาณมาก เข้มข้น และจำเพาะเจาะจงมาก ยกตัวอย่างเช่น เลเซอร์คิวสวิทช์ ที่ความยาวช่วงคลื่น 1064 นาโนเมตร (Q switch 1064 laser) มีผลจำเพราะเจาะจงกับเม็ดสีน้ำตาลดำ ซึ่งเป็นสีของเม็ดสีเมลานินในชั้นผิว

     โดยไม่ทำอันตรายกับเม็ดสีชนิดอื่น ทำให้มีความปลอดภัยสูงในการรักษา ฝ้า กระ โดยไม่ทำอันตรายกับผิวหนังหรือชั้นผิวหนังบริเวณอื่นเป็นต้น

     โดยสรุป นะคะ การรักษาโดยแสง หรือ เลเซอร์ มีทั้งใช้แบบ กลุ่มคลื่นแสง หรือเลเซอร์ ที่เป็นคลื่อนแสงเดี่ยว ก็ได้ มีทั้งใช้รักษาโรคทางผิวหนัง เช่น ภาวะก่อนเมร็ง เมร็งผิวหนัง หรือ รักษาสภาวะผิวหนังที่เสื่อมจากวัยก็ได้

     ในบล๊อค DrBorisut.com นี้ จะเขียนถึงการใช้ กลุ่มคลื่นแสง หรือ เลเซอร์ ที่ใช้ดูแลผิวพรรณที่เกิดจากความเสื่อมจากวัยหรือเรียกว่า ฟื้นฟูผิว หรือ เลเซอร์หน้าใส หรือ Rejuvenation เป็นหลักนะคะ

     และการฟื้นฟูผิวพรรณนั้นในทางปฏิบัติเพื่อเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันของการรักษาหลายๆอย่าง จะมีการรักษาอื่นๆอีก เช่น ยา, วิตามิน, อาหารเสริม, สกินแคร์, ทรีทเม้นท์ เครื่องมือยกกระชับ, โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์ร่วมด้วย ค่ะ เดี๋ยวจะทยอยมาเล่าให้ฟังค่ะ

เลเซอร์ 

Life style โหดแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะ

เลเซอร์ ที่ใช้แพร่หลายในเมืองไทย

1. ไอพีแอล หรือ Intense Pulsed Light (IPL)

เป็นเครื่องมือที่ให้ลำแสงที่มีความเข้มข้นสูงมีความยาวของคลื่นแสงตั้งแต่ 515 ถึง 1,200 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงคลื่อนแสงในช่วงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของมนุษย์ เมื่อใช้งาน จะมีการใส่ฟิลเตอร์ตัดแสง เพื่อให้ได้ช่วงคลื่อนแสงที่จำเพราะเจาะลงกับที่ต้องการใช้งานแต่ละชนิด เช่น ฟื้นฟูผิว, กำจัดขน เป็นต้น ด้วยช่วงคลื่นที่นำมาใช้งานเป็นช่วงคลื่นที่กว้างมาก ไอพีแอลเลยสามารถนำไปใช้งานได้หลายชนิด แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานในคนไทย ที่คลื่นแสงแม้กรองผ่านฟิลเตอร์แล้ว ก็ยังมีช่วงคลื่อนที่ไม่จำเป็นในการรักษานั้นๆผ่านออกมาด้วย ทำให้เกิดผลข้างเคียงในการรักษา

2. เลเซอร์คิวสวิทช์แยค (Q-Switch Nd-YAG laser)

เป็นช่วงคลื่นเลเซอร์ ที่จำเพราะเจาะจงกับโมเลกุลเม็ดสีน้ำตาลดำขนาดเล็ก โดยทั่วไปที่นิยมใช้มี สอง ช่วงคลื่น คือ 1064 นาโนเมตร and 532 นาโนเมตร ใช้รักษาปัญหาที่เกิดจากเม็ดสี น้ำตาลดำ เช่น ฝ้า กระ รอยสักสีดำ หรือใช้เพื่อฟื้นฟูสภาพผิวเพื่อลดเม็ดสีส่วนเกิน ผลทำให้ผิวสว่างใสด้วยค่ะ

3. เลเซอร์ลองพัลส์แยก (Long Pulse Nd-YAG laser)

เป็นช่วงคลื่นเลเซอร์ ที่จำเพราะเจาะจงกับโมเลกุลเม็ดสีน้ำตาลดำขนาดใหญ่ขึ้น ที่จำเพราะเจาะจงในระดับความยาวคลื่นแสงนี้ คือ กลุ่มเม็ดสีที่อยู่ในรากขน ความยาวคื่นที่ใช้ในการกำจัดขนคือ 1064 นาโนเมตร และมีความยาวคลื่นอื่นๆที่มีผลในการฟื้นฟูสภาพผิวด้วย เช่น 1320 นาโนเมตร เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเขียนลงนะคะ

4. แฟรคชั่นนอลเลเซอร์ (Fractional Erbium:YAG Laser 1550)

มีสองคำนะคะ Fractional เป็นคำที่ใช้อธิบายวิธีการปล่อยคลื่นเลเซอร์ออกมาเป็นจุดเล็กๆที่มีระยะห่างระหว่างจุดถี่และลึกพอเหมาะกับการฟื้นฟูสภาพผิว เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อผิวหนังและเส้นใยขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันอาจมีหล่ยช่วงคลื่นที่ใช้ระบบการปล่อยแบบ fractional แต่ที่นิยมกันในเมืองไทยคือ ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร อีกคำหนึงคือ ชื่อเลเซอร์ ในที่นี้ ขอพูดถึง Erbium:YAG Laser ตัวเดียว ที่ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร นะคะ

5. ดูออลเยลโล่วเลเซอร์ (Dual Yellow laser; Norseld™)

เป็นเครื่องเลเซอรืที่ปล่อยคลื่นแสงออกมาสองช่วงคลื่น คือ 511 นาโนเมตร กับ 578 นาโนเมตร โดยใช้ copper bromide based ในการเป็นหล่งกำเนิดของคลื่นเลเซอร์สองช่วงคลื่นนั้น ทำให้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Copper bromide laser ด้วยค่ะ ทั้งสองคลื่นแสงจะสามารถปรับโหมดการยิงและสัดส่วนของคลื่นเลเซอร์ให้ออกมาจำเพราะเจาะจงกับสภาพผิวที่ต้องการรักษา

Perfect bright laser full step 

Rejuvenation โดยหัว Fraxional head 2-4 passes
Rapid rejuvenation โดยหัว 1 มม เก็บรายละเอียด
Vascular mode สำหรับกำจัดเส้นเลือดฝอย 

acne

สิว

Acne

melasma chest

ฝ้า

Melasma

scar

แผลเป็น

Scars

wrinkle arm

ริ้วรอย

Wrinkles

ปัญหาผิวที่พบบ่อยและการฟื้นฟูสภาพผิว 

การฟื้นฟูสภาพผิว หรือ Skin rejuvenation คือการย้อนพยาธิสภาพ เพื่อให้ผิวกลับสู่สภาพก่อนเสื่อม อันอาจเกิดจาก สภาวะบางอย่าง วัย หรือ มลภาวะ เป็นต้น 

ปัญหาผิวพรรณที่พบบ่อย

1. สิว (Acne): 

คือ การอักเสบของไขมันซึ่งเป็นหน่วยย่อยในรูขุมขนและต่อมไขมัน มักเกิดในตำแหน่งที่มีต่อมไขมันขนาดใหญ่อยู่อย่างหนาแน่น เช่น ใบหน้า ลำคอ และลำตัวส่วนบน ช่วงหน้าอกหรือแผ่นหลัง มักปรากฎอาการในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนซึ่งมีผลโดยตรงกับการผลิตไขมันในต่อมไขมัน ปัญหาที่เกิดต่อเนื่องจากสิว คือ ผิวไม่เรียบเนียนจากสิวอุดตัน, ผิวอักเสบ, หนองสิวหัวช้าง, รอยดำรอยแดงหลักการอักเสบ และ แผลเป็นจากหลุมสิว เป็นต้น ซึ่งในแต่ละระยะ จะมีการรักษาต่างๆกันไป

2. ฝ้า กระ (Melasma, Freckle):

คือ การสะสมของเม็ดสีเมลานินในชั้นผิวหนัง เป็นได้ทั้งชั้นหนังแท้และหนังกำพร้า อาจมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดฝ้า กระ มากขึ้น เช่น พันธุกรรม, ฮอร์โมน หรือ สภาวะแวดล้อม เป็นต้น สำหรับการรักษานั้น จะมุ่งเน้นไปที่เลเซอร์ที่มีผลต่อการลดเม็ดสีเมลานิน การยิงเลเซอร์นั้น อาจใช้ผสมผสานกันมากกว่าหนึ่งเทคนิคร่วมกัน หรือร่วมกับการรักาษาอื่นๆด้วยค่ะ

3. ริ้วรอย (Wrinkles):

คือ การ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวภายใน เช่น การผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินของเซลล์ผิวน้อยลง ชั้นผิวหนังบางลง จึงทำให้ความยืดหยุ่นของผิวลดลง การเลือกเลเซอร์ที่จะใช้ในกลุ่มปัญหานี้ คือ เน้นไปที่การกระตุ้นการสร้างเส้นใย หรือ กระตุ้นการสร้างเซลเพิ่มขึ้น ซึ่งแพทย์จะประเมิณให้เหมาะสมว่าคนไข้ท่านใดเหมาะสำหรับเลเซอร์ตัวไหนค่ะ

4. แผลเป็น (Scars):

คือ สภาพของผิวหนังหลังจากกระบวนการหายของแผลสิ้นสุดลงแล้วไม่กลับมาเหมือเดิม อาจเป็นได้ทั้ง แผลเป็นแบบนูน (Hypertrophic scars) และแผลเป็นแบบฝ่อตัวลง (Atrophic scars) ซึ่งอีกเช่นเดิมค่ะ แพทย์จะทำการประเมิณแนวทางและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค่ะ

การรักษาแบบผสมผสาน

1. สกินแคร์ (Skincare):

การบำรุงผิว นอกจากต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาผิวพื้นฐานแล้ว ในบางช่วงเวลาอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาผิวในช่วงเวลานั้นๆด้วยค่ะ

2. ยา (Home used medicines):

แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ค่ะ ยกตัวอย่างยากลุ่มนนี้ เช่น ยาฆ่าเชื้อ, ยาลดเม็ดสี เป็นต้น ไม่แนะนำให้ซื้อทานเองนะคะ

3. ผลิตภัณต์เสริมอาหาร (Food supplements):

กลุ่มนี้จะเป็นผลิตภัณต์ที่เสริม โดยเน้นไปที่การเพิ่มสารอาหารที่มีผลต่อสภาวะของคนไข้ ซึ่งมีขนาดบริหารยาและช่วงเวลาที่นับประทานได้อย่างเหมาะสมต่างกันออกไป แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เช่นกันค่ะ

4. การทำทรีทเม้นท์ (Treatments):

นอกจากปัญหาหลักที่ต้องการรักษาด้วยเลเซอร์นั้นอาจยังมีปัญหารองๆที่เมื่อได้รับการดูร่วมไปด้วยแล้วจะทำให้ผลการรักษาโดยรวมดีขึ้น ปัญหาเหล่านั้น เช่น ผิวแห้งเกินไป, ผิวอักเสบแพ้ง่าย เพราะลักษณะผิวประเภทนี้ จะตอบสนองกับเลเซอร์ได้ดีขึ้นเมื่อผิวชุ่มชื้นมากพอและไม่มีการอักเสบระคายเคืองค่ะ ดังนั้น แม้ในคนไข้คนเดียวกัน ในต่างช่วงระยะเวลากัน ก็อาจจะตอบสนองกับเลเซอร์ได้ไม่เท่ากันค่ะ

5. การผสมผสานเลเซอร์หรือหัตการทางการแพทย์อื่น (Combination lasers or medical procedures):

เนื่องจากบางปัญหาเกิดจากกลไกการเปลี่ยนแปลงมากว่า 1 กลไก ตรงไปตรงมา เราก็ต้องใช้กลไกการรักษาที่ตรงกับปัญหาในแต่ละกลไกค่ะ เช่น ริ้วรอยรอบดวงตาเวลายิ้ม นอกจากจะทำเลเซอร์เพื่อให้ผิวกลับมายืดหยุ่นแล้วยังอาจต้องลดการขยีบของกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดรอยย่นด้วยร่วมกัน ซึ่งแพทย์จะวางแผนการรักษาให้เหมาะสมที่สุดว่า ต้องทำอะไรบ้าง ลำดับก่อนหลังอย่างไรนะคะ

เลเซอร์

Blemish eraser laser

ลดรอยดำ

dual yellow laser

Perfect bright laser

หน้าใส

Refine laser

Refine
Laser

แผลเป็น

Bright jet

Bright jet treatment

ผลัดเซลผิว

สรุป แนวทาง “เลเซอร์หน้า ใส” ในการดูแลผิวพรรณ 

     การดูแลผิวพรรณนั้น เลเซอร์หน้า ใส เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆของแพทย์ แต่ก็ยังมีปัจจัยย่อยๆอีกพอสมควรที่ต้องพิจารณาในคนไข้แต่ละคน เพราะหนึ่งปัญหาอาจใช้การรักษาร่วมกันมากกว่าหนึ่งวิธีการ เพื่อ สนับสนุนให้เกิดผลที่ดีที่สุด และลดอาการข้างเคียง

     การรักษาของตัวใดตัวหนี่ง ดังนั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกเลเซอร์ที่เหมาะสมกับปัญหาของคุณมากที่สุด ดีขึ้นเร็วที่สุด ผลข้างเคียงน้อยที่สุด ประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลามากที่สุดนะคะ

❝The beauty of a woman is not in a facial mode but the true beauty in a woman is reflected in her soul. It is the caring that she lovingly gives the passion that she shows. The beauty of a woman grows with the passing years❞

– Audrey Hepburn

เอกสารอ้างอิง

Photodynamic therapy for skin rejuvenation: treatment options – results of a consensus conference of an expert group for aesthetic photodynamic therapy.

Szeimies RM, Lischner S, Philipp-Dormston W, Walker T, Hiepe-Wegener D, Feise K, Podda M, Prager W, Kohl E, Karrer S. J Dtsch Dermatol Ges. 2013 Jul;11(7):632-6. doi: 10.1111/ddg.12119. Epub 2013 May 8. PMID: 23650971