ฟิลเลอร์ (Dermal filler)

10,000 ฿28,000 ฿

ฟิลเลอร์ (Dermal filler) สารเติมเต็ม ไฮยาลูรอนิค แอซิด ผ่าน อย.ไทย ทุกรายการ 

โปรดวางแผนการรักษากับแพทย์ เพื่อเลือกชนิดของฟิลเลอร์ให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดนะคะ

  1. Neuramis ฟิลเลอร์ เกาหลี
  2. Restylane ฟิลเลอร์ สวีเดน
  3. Juvederm ฟิลเลอร์ อเมริกา
filler
ฟิลเลอร์ (Dermal filler)