สลายไขมันด้วยความเย็น (Coolshape)

10,000 ฿60,000 ฿

โปรโมชั่น Coolshape สลายไขมันเฉพาะจุด ด้วยความเย็น จากราคาปกติ ต่อครั้ง/ต่อจุด 20,000 บาท

✔ 1 จุด  10,000 บาท
✔ 3 จุด  28,000 บาท
✔ 5 จุด 40,000 บาท
✔10 จุด 60,000 บาท

✪ คละกี่จุดของร่างกายก็ได้ในการนัดต่อครั้ง ปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยและผลการรักษาสูงสุดนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม / ส่งหลักฐานการชำระ / หลักฐานการตรวจ ATK @PureAndBright 

Cooltera
สลายไขมันด้วยความเย็น (Coolshape)